werkwijze Masters at work

Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding/werkwijze Masters at Work
Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding/werkwijze Masters at Work

Masters at Work is een bureau wat zich richt op het verminderen van verzuim door psychosociale klachten bij uw medewerkers constructief aan te pakken. Wij geloven in de mogelijkheid om verzuim te verlagen door een effectieve eclectische begeleidingsvorm die preventief of curatief wordt ingezet. Ons uitgangspunt is dat de counselor niet probleemgericht maar oplossingsgericht te werk gaat.

Wij verwachten met een gerichte inzet van bedrijfscounseling de re-integratie van uw medewerkers met factor 2 te kunnen versnellen.

Impact begeleiding op de duur van de re-integratie

* In de aangegeven periode start de werkhervatting/re-integratie of is de medewerker voor de 100% arbeidsgeschikt.

Onderscheidende kenmerken Masters at Work

meer grip op uw verzuimende medewerker
efficiënt en doelgericht: ‘hands on’ mentaliteit
deskundigheid met het werken op indetiteit- en overtuigingsniveau
verbinding met verschillende partijen en belangen
resultaat gericht werken door kortdurende eclectische begeleiding (6-9 gesprekken)
onafhankelijke advisering aan management en P&O
acute interventies. Geen wachtlijsten. Binnen 3 werkdagen een afspraak.
mogelijkheid tot e-coaching
vlotte doorverwijzingen reguliere zorg
telefonische bereikbaarheid en via Skype of Zoom

Meer weten? Download nu de Folder Masters at Work

Voorwaarden voor counseling

Er wordt een actieve en open houding verwacht; de cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en uiteindelijk voor het bereiken van zijn doelen; een werkbare coachvraag/hulpvraag per gesprek vanuit een persoonlijk vraagstuk of een probleem waaraan de cliënt wil werken; het vermogen hebben om te reflecteren of dit willen leren; vertrouwen; de cliënt weet dat hij zelf een onderdeel is van de oplossing.