teamcoaching & trainingen

Home/voor bedrijven/Teamcoaching & Trainingen
Home/voor bedrijven/Teamcoaching & Trainingen

Oplossingsgerichte teamcoaching en evidence-based trainingen

Met overtuiging onderschrijft Masters at Work de ervaringswetenschap van het zelflerend vermogen van de mens. De drie cruciale voorwaarden zijn echter wel dat men intrinsiek gemotiveerd is; een veranderwens heeft en de moeite neemt om op zichzelf te reflecteren. De groep biedt daarbij een waardevolle spiegel om te komen tot een waarachtige gedragsverandering. En die gedragsverandering behelst het aanleren van nieuwe vaardigheden -want iets àfleren we kunnen niet. Gelukkig is ons brein plastisch genoeg om vele nieuwe vaardigheden aan te leren. In je hersenen ontstaan dan letterlijk nieuwe routes, nieuwe neurologische paden. Het voordeel is dan dat je op verschillende manieren op ‘lastige’ situaties in het leven leert reageren. Dit vergroot de psychologische flexibiliteit. Om dit te bewerkstelligen heeft Masters at Work vier cursussen/trainingen op het menu:

  1. Cursus Acceptatie & Commitment Therapie (Acceptatie & Commitment Therapie) van 7 x 2 uur
  2. Intervisie voor Teams met een oplossingsgerichte aanpak
  3. Assertiviteitstraining: Oplossingsgericht Begrenzen van 4 dagdelen

1. Cursus Acceptatie & Commitment Therapie (ACT)

Elk bedrijf kan te maken krijgen met medewerkers die een burn-out oplopen, problemen met de werksfeer hebben of medewerkers die verminderde prestaties leveren. Het ACT trainingstraject is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie die dergelijke problemen kan voorkomen of aanpakken.

Doel van het programma

We willen het allemaal graag goed doen op ons werk en een zinvolle bijdrage leveren. Regelmatig lopen we soms vast door een mix van externe en interne factoren. Vaak hebben we te maken met een hoge werkdruk in combinatie met zware belasting op het privévlak. Velen onder ons hebben daarbovenop nog last van psychische en/of lichamelijke klachten, zoals:

Perfectionisme en faalangst
Moeilijk beslissingen kunnen nemen (uitstelgedrag)
Een (dreigende) burn-out
Overdreven piekeren of schuldgevoelens
Angsten (zoals sociale angst, angst voor afwijzing, angst om voor groepen te spreken)
Een depressieve stemming
Pijn- en vermoeidheidsklachten, klachten van het darmstelsel, vaak ziek
Psychosomatische klachten of chronische pijn, zoals migraine

Daar komt nog bij dat velen niet het gevoel hebben op hun plaats te zitten op hun werk. Het kan ermee te maken hebben dat mensen gewoonweg niet weten in welke richting ze professioneel willen groeien. En soms weten medewerkers wel wat we willen, maar durven of kunnen ze dit niet in de praktijk brengen.

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen;

Defusie: Afstand nemen van je gedachten;

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld);

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu, zodat er meer keuzemogelijkheden komen en vrijheid van handelen gecreëerd wordt;

Waarden: Stilstaan bij wat echt belangrijk is;

Toegewijd Handelen: Investeren in eigenwaarden door acties te nemen.

Praktisch

Met al deze vaardigheden gaan we aan de slag in de ACT training. ACT staat voor Acceptatie (het toelaten van lastige emoties en gedachten) en Commitment (het leven sturen naar jouw persoonlijke eigenwaarden). ACT combineert mindfulness vaardigheden met waarden en gedragsverandering tot een zeer daadkrachtig en nuttig geheel. Ook ideaal om in te zetten na een lange ziekteperiode of bij het hanteren van chronische pijn.

Wanneer?

Lente Groep 1: 12-mrt 19-mrt 02-apr 09-apr 23-apr 30-apr 07-mei van 9-11 uur = VOL
Lente groep 2: 14-mei 21-mei 04-jun 11-jun 18-jun 02-jul 09-jul van 9-11 uur
Herfst: 15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 26-nov 17-dec van 9-11 uur

Alle dagen van 9-11 uur op de Lepelaar 2 in Hoorn of je kunt online met Zoom meedoen.

2. Intervisie voor Teams met een oplossingsgerichte aanpak

Intervisie is een vorm van deskundigheidbevordering en teamontwikkeling waarbij de deelnemers collega’s van elkaar zijn. In een vastgestelde en oplossingsgerichte procedure worden persoonlijke en werk gerelateerde vraagstukken van een medewerker ingebracht. Door het stellen van open vragen door de deelnemers, wordt het analytisch vermogen en de eigen krachtbronnen van de ‘inbrenger’ geactiveerd. Hierdoor ontstaan oplossingen voor het ingebrachte vraagstuk. Deze methodiek doet een beroep op de bestaande deskundigheid van alle medewerkers die tijdens de intervisie aanwezig is.

Een intervisie periode loopt van een paar maanden tot een jaar. Om de 4 tot 6 weken wordt er een intervisiebijeenkomst gehouden van maximaal 2,5 uur met ongeveer 8 deelnemers en dit wordt begeleid door een professionele procesbegeleider.

Voordelen van een intervisietraject is:

• Persoonlijke deskundigheidsbevordering, professionalisering en kwaliteitsverbetering;
• Het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie;
• Bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie binnen het team;
• Collegiale ondersteuning en inspiratie door gebruik te maken van elkaars expertise;
• Door het bespreekbaar maken van thema’s ontstaat meer teamspirit en onderling vertrouwen;
• Het ontwikkelen van vaardigheden om problemen aan te kunnen pakken.

Vraag nu de offerte aan bij info@mastersatwork.org

3. Assertiviteitstraining: Oplossingsgericht Begrenzen 

Van alle verwijzingen gaat 95% over het thema Assertiviteit. Voor heel veel mensen blijkt het erg lastig om open, duidelijk en vriendelijk praktische grenzen aan te geven. Dit onvermogen leidt vaak tot sub-assertief of agressief gedrag. Terwijl oplossingsgericht maar assertief de begrenzing aangeven uiterst noodzakelijk is. De dreigende burn-out met de onheilspellende zwarte wolken van ‘het is nooit goed genoeg’, ‘het is nooit af’ en ‘er komt geen einde aan’ kan vaak worden ontlopen door op tijd structureel te begrenzen en het verdelen van de energie.

In deze oplossingsgerichte training leren de deelnemers om zichzelf te begrenzen door op een congruente positieve manier ’nee’ te zeggen, en ‘ja’ te zeggen tegen wat werkelijk belangrijk is -met behoud van de relatie en oog voor het belang van de ander of het team. Deze training sluit perfect aan als vervolg op onze individuele coaching om nòg een stapje verder te komen in persoonlijke ontwikkeling; en kan dienen als borging van de opgebouwde belastbaarheid.

De training wordt gegeven door Barbara Jansen en Arthur Legger van Masters at Work. Wij kennen de innerlijke worstelingen van de deelnemers en kunnen heel gericht interveniëren op de specifieke thema’s. Zodat we geheel op persoonlijke maat toegesneden de medewerker nog een aantal stappen verder kunnen laten komen.

Wanneer: vrijdagen 24-nov 1-dec 15-dec 22-dec van 9 tot 12.30 uur
Waar: Masters at Work Lepelaar 2 in Hoorn
Investering: € 539,= exclusief btw

Voordelen

  1. De medewerker is veel flexibeler in gedrag, waardoor er adequater op situaties, feedback of een incident gereageerd kan worden;
  2. De medewerker is beter aanspreekbaar op gedrag, omdat het geleerd heeft te reflecteren en dit als een ‘cadeautje’ ervaart;
  3. De medewerker heeft meer veerkracht en ruimte, omdat het zijn autonomie bewaakt en zichzelf niet uitput door steeds “ja” overal op te zeggen, terwijl er “nee” gevoeld wordt.

DE INHOUD

We gaan werken volgens een 4-tal uitgangspunten:

Lesdag 1 Ik & ik: Na een inleiding gaan we kijken wat bepaalde kerngedachten zijn en hoe ze het leven beïnvloeden. Welke effecten dit op gedrag op de werkvloer heeft. Persoonlijke eigen waarden worden zichtbaar, zodat de deelnemers een heldere koers ervaren. Een persoonlijke leerdoel wordt gemaakt.

Lesdag 2: Ik en jij: Deze bijeenkomst leert de deelnemer meer over de relatie met zichzelf en de ander. Leren op een positieve en constructieve manier ‘nee’ te zeggen richting anderen. We gebruiken hiervoor technieken uit het Oplossingsgericht Coachen.

Lesdag 3: Ik en jullie Deze bijeenkomst houden we ons bezig met: hoe ‘welkom’ ben ik in het team waarin ik werk, hoe pas ik in de groep, hoe ga ik om met groepsdruk en hoe kan anders omgaan met de druk van de groep. Het bewustwording van persoonlijke behoeften, wensen en verlangens zijn belangrijke uitgangspunten bij het uitdragen.

Lesdag 4: Ik en wij In lesdag 4 staan we stil bij de volgende thema’s:

➔ Hoe kun je beter jouw plek innemen in het team?

➔ Hoe kun je je bewegingsruimte vergroten (het innemen van jouw autonomie)?

➔ Hoe kun je je eigenheid behouden binnen het team?

Wanneer?

14-mei 21-mei 04-jun 11-jun van 9 – 12.30 uur

meer over ons weten
vraag nu naar de mogelijkheden

op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waardevolle inzichten, tips, cursussen en achtergrondinformatie.

Naam(Vereist)