over ons: Trees van Kleinwee

Home/Over ons/Trees van Kleinwee
Trees van Kleinwee

Mijn naam is Trees van Kleinwee.

De manier waarop ik mijn werk als coach tracht te doen is door goed te luisteren naar het verhaal dat je mij vertelt en vervolgens de individuele interpretatie en beleving te achterhalen. Dit doe ik door samen met jou naar de situatie en het verhaal te kijken en de belemmerende aannames of vooronderstellingen op hun houdbaarheid te toetsen. Dit doe ik met gebruik van de socratische methode en de oplossingsgerichte therapie.

De oplossingsgerichte therapie is een relatief nieuwe vorm van gesprekstherapie die goed past in de huidige tijdgeest omdat deze zeer concreet werkt, gericht is op oplossingen en snelle resultaten nastreeft. Anders dan bij andere vormen van therapie legt deze therapie niet de nadruk op het probleem maar op mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is dat de cliënt onbewust de oplossing al weet en er wordt gekeken naar situaties waarin het probleem zich niet of in mindere mate voordoet. Niet de negatieve zaken tellen, enkel wat er goed gaat. Dit werkt zeer motiverend en de cliënt blijft ondernemend en kan gemakkelijk in een opwaartse spiraalbeweging komen.