re-integratie- en verzuimbegeleiding

Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding
Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding

Precieze interventies met onze hybride begeleiding

Masters at Work richt zich op het snel verminderen van het verzuim bij uw medewerkers door werk- en/of privé gerelateerde oorzaken van psychosociale klachten pro-actief aan te pakken. Onze ‘hybride’ inzet van common sense coaching met therapeutische interventies en counselling heeft bewezen versnellend, constructief en bestendig effect op de re-integratie.

Onze aanpak

Ons trackrecord toont de mogelijkheid om effectief verzuim te verlagen via een eclectische begeleidingsvorm die preventief of curatief wordt ingezet. Ons uitgangspunt is dat de counselor of coach niet probleemgericht maar oplossingsgericht te werk gaat. Daarbij hanteren we niet een vast protocol, maar werken we per traject en soms zelfs per sessie vraaggericht. De medewerker komt zelf met een vraag, een problem, een uitdaging, waarna de sessie start -en de beweging, de opening ontstaat. De intake verduidelijkt welke route waarschijnlijk het beste past. Onze counselors (‘clinician’) zet de meer therapeutische interventies in, zoals EMDR, ACT, Systemisch Werken of Focussing. Onze coaches verzorgen de common sense begeleiding. Een samenwerking van deze methodes is vaak geschikt -we noemen dit onze ‘hybride’ aanpak. Na de intake met de medewerker mailt Masters at Work de begeleidingsovereenkomst en doelvragen, zodat er resultaatgericht gewerkt kan worden tijdens het traject.

Dit zijn de doelvragen voor de medewerker:

  • Wat zou je met de gesprekken willen bereiken? Waar hoop je op?

  • Als het probleem is opgelost, wat zal er dan beter gaan?

  • Wat zal een teken zijn dat je al op de goede weg bent?

  • Hoe heb je het probleem tot nu toe ‘opgelost”? En wat hielp er dan?

Indien gewenst kunnen de antwoorden van deze vragen gebruikt worden om de voortgang en de gedragsontwikkeling op deze doelen regelmatig met leidinggevende te bespreken. Of deze kunnen ingebracht worden tijdens de coaching.

Borging

  • Door middel van 3-gesprek

  • Door Terugvalpreventieplan: het uitwerken van de stress-signalen en de herstelsignalen van de medewerker. De Traffic Lights:

 

Wat ervaar je achteraf?

Onze ervaring wijst uit dat door de inzet van onze hybride traject medewerkers vlotter op de been staan en zich mentaal steviger voelen.

Wat merkt de medewerker?

Onze ervaring wijst uit dat door de inzet van onze hybride traject medewerkers vlotter op de been staan en zich mentaal steviger voelen.

Heeft bruikbare handvatten om de balans van werk- en privé te behouden
Is weer gestart met re-integratie op eigen of ander werk of is niet uitgevallen
Meer energie en zelfvertrouwen
Zelf meer grip op de werkhervatting

Wat merkt de leidinggevende of P&O-er:

Re-integratie wordt weken en soms maanden eerder opgestart
Medewerker werkt proactief mee aan re-integratie door zelf met een re-integratieschema te komen en dit met de leidinggevende en bedrijfsarts te bespreken
Borging door heldere afspraken die gemaakt zijn in de procesbegeleiding

Wij verwachten met een gerichte inzet van bedrijfscounseling de re-integratie van uw medewerkers met factor 2 te kunnen versnellen.

Impact begeleiding op de duur van de re-integratie:

op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waardevolle informatie, tips, cursussen en achtergrondinformatie.

Naam(Vereist)