re-integratie- en verzuimbegeleiding

Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding
Home/Re-integratie-en verzuimbegeleiding

Precieze interventies met onze hybride begeleiding

Masters at Work richt zich op het snel verminderen van het verzuim bij uw medewerkers door werk- en/of privé gerelateerde oorzaken van psychosociale klachten pro-actief aan te pakken. Onze ‘hybride’ inzet van common sense coaching met therapeutische interventies en counselling heeft bewezen versnellend, constructief en bestendig effect op de re-integratie.

Onze aanpak

Ons trackrecord toont de mogelijkheid om effectief verzuim te verlagen via een eclectische begeleidingsvorm die preventief of curatief wordt ingezet. Ons uitgangspunt is dat de counselor of coach niet probleemgericht maar oplossingsgericht te werk gaat. Daarbij hanteren we niet een vast protocol, maar werken we per traject en soms zelfs per sessie vraaggericht. De medewerker komt zelf met een vraag, een problem, een uitdaging, waarna de sessie start -en de beweging, de opening ontstaat. De intake verduidelijkt welke route waarschijnlijk het beste past. Onze counselors (‘clinician’) zet de meer therapeutische interventies in, zoals EMDR, ACT, Systemisch Werken of Focussing. Onze coaches verzorgen de common sense begeleiding. Een samenwerking van deze methodes is vaak geschikt -we noemen dit onze ‘hybride’ aanpak. Na de intake met de medewerker mailt Masters at Work de begeleidingsovereenkomst en doelvragen, zodat er resultaatgericht gewerkt kan worden tijdens het traject.

Dit zijn de doelvragen voor de medewerker:

  • Wat zou je met de gesprekken willen bereiken? Waar hoop je op?

  • Als het probleem is opgelost, wat zal er dan beter gaan?

  • Wat zal een teken zijn dat je al op de goede weg bent?

  • Hoe heb je het probleem tot nu toe ‘opgelost”? En wat hielp er dan?

Indien gewenst kunnen de antwoorden van deze vragen gebruikt worden om de voortgang en de gedragsontwikkeling op deze doelen regelmatig met leidinggevende te bespreken. Of deze kunnen ingebracht worden tijdens de coaching.

Borging

  • Door middel van 3-gesprek met leidinggevende, coachee en coach/behandelaar

  • Door Terugvalpreventieplan: het uitwerken van de stress-signalen en de herstelsignalen van de medewerker.

    De Traffic Lights:

 

Wat ervaar je achteraf?

Uit onze ervaring blijkt dat door het implementeren van ons hybride traject, medewerkers sneller herstellen en een versterkte mentale veerkracht ervaren.

Wat merkt de medewerker?

Uit onze ervaring blijkt dat door het inzetten van ons hybride traject, medewerkers sneller herstellen en een versterkte mentale veerkracht ervaren. De medewerker:

Heeft bruikbare handvatten om de balans van werk- en privé te behouden.
Is weer gestart met re-integratie op eigen of ander werk of is niet uitgevallen.
Meer energie en zelfvertrouwen.
Zelf meer grip op de werkhervatting door zelf actief mee te werken aan herstel door bijvoorbeeld zelf een re-integratie schema op te stellen en dit te bespreken met leidinggevende en/of bedrijfsarts.

Wat merkt de leidinggevende of P&O-er:

Re-integratie wordt weken en soms maanden eerder opgestart.
Medewerker werkt proactief mee aan re-integratie door zelf met een re-integratieschema te komen en dit met de leidinggevende en bedrijfsarts te bespreken.
Borging door heldere afspraken die gemaakt zijn in de procesbegeleiding.

Wij verwachten met een gerichte inzet van bedrijfscounseling de re-integratie van uw medewerkers met factor 2 te kunnen versnellen.

Impact begeleiding op de duur van de re-integratie:

op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waardevolle inzichten, tips, cursussen en achtergrondinformatie.

Naam(Vereist)