over ons: Christie Stammis

Home/Over ons/Christie Stammis | Masters at Work
Christie Stammis

Mijn naam is Christie Stammis.

Ik ben naast psychosociaal therapeut ook echtgenote, moeder van drie volwassen kinderen en groot ouder van (bijna) twee kleinkinderen.

Mijn carrière als psychosociaal therapeut en coach begon in 2006, nadat ik waardevolle levens- en werkervaring had opgedaan in verschillende richtingen. Op jonge leeftijd hielp ik al mee in de keuken van het particuliere verzorgingstehuis van mijn ouders. Vervolgens werkte ik als stagiaire op een mytylschool en een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ik heb ook ervaring opgedaan als groepsleidster in een Mytyl internaat, waarnemend hoofd op een kinderdagverblijf en als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en coaching bij Parlan Jeugdzorg. Daarnaast heb ik altijd een creatieve rode draad gehad in ‘ons eigen atelier’, waar ik cursussen gaf in beeldende technieken.

Na zelf een burn-out te hebben ervaren en een therapeutisch traject te hebben doorlopen, ontdekte ik mijn interesse en missie. Het inzicht in patronen, hardnekkige overtuigingen en het loslaten van oude pijn voelde als een vernieuwde kennismaking met mezelf. Dit motiveerde me om te gaan studeren (met als startpunt HBO Psychosociale therapie) en sindsdien ben ik nooit gestopt.

Ik begon mijn eigen praktijk voor psychosociale therapie en coaching. Tegelijkertijd werkte ik als ambulant gezinsbegeleider in de gespecialiseerde jeugdzorg, gezinsbehandelaar in een medisch kinderhuis en gezinsbegeleider bij vluchtelingenwerk. Ik begeleidde ontwrichte gezinnen, jongeren uit onveilige omgevingen en ouderen die geïsoleerd leefden vanwege onverwerkte trauma’s. Ik vond het moeilijk om me te beperken tot een specifieke richting, zoals me vaak werd geadviseerd.

Na jarenlang in de gedwongen jeugdzorg te hebben gewerkt, besloot ik me te richten op cliënten die ongelukkig en gestrest waren en bewust kozen voor een andere wending in hun leven. Vaak bleek de wens om beter met stress om te kunnen gaan de bron te zijn. Ik verdiepte mijn kennis en vaardigheden door middel van verschillende nascholingen en ging vol energie aan het werk, tot op de dag van vandaag!

Ik werk nu uitsluitend op een locatie waar ik de tijd en aandacht kan bieden die ik voorheen niet kon geven. Mijn eigen praktijk is mijn werkplek, maar ik sta nog steeds in nauw contact met waardevolle collega’s en samenwerkingspartners zoals Masters at Work.

In mijn praktijk creëer ik een inspirerende omgeving met creatieve materialen die mijn cliënten en ikzelf als prettig ervaren. Je vindt papier en potloden op tafel, een vaas met bloemen en een kop koffie of thee. Vaak melden mijn cliënten zich aan vanwege overmatige stress. Stress of burn-out is vaak de diagnose die wordt gesteld. Ik geloof echter dat een kort gesprek, zoals ik eerder moest bieden, niet altijd voldoende is. Het opbouwen of herstellen van energie vormt de basis om te kunnen werken. Het helen van trauma, vaak vanuit vroegere ervaringen, het gevoel gehoord te worden, het ervaren van alternatieve perspectieven en het verbinden van lichaam en hart spelen allemaal een rol. Daarnaast help ik bij het verminderen van een overactieve geest en het verhelderen van het spectrum dat ons doet geloven dat we plotseling overmatig gestrest zijn. Het vergt hard werken, zowel op mentaal als emotioneel vlak.

Het doel is altijd om een hernieuwde kennismaking met je beste zelf te realiseren: flexibel, geheeld en energiek!

In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende methodieken, waaronder CGT, ACT, EFT, TA, EMDR en creativiteit.

Bij het werken met mijn cliënten beschouw ik vaardigheden als gereedschap. Voor elke uitdaging is er iets anders nodig. Inzicht en overzicht zijn essentieel om het grotere plaatje te kunnen zien.

Resultaten behalen vereist oefening en ervaring. Afhankelijk van je doelstelling kunnen we extra vaardigheden toevoegen. Ik bied jou het gereedschap aan, maar het is aan jou om bereid te zijn om hard te werken! De uiteindelijke creatie is helemaal aan jou…

Christie Stammis is geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de beroepsvereniging, lid van NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidzorg), registerlid VPMW, registertherapeut BCZ en geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).