over ons: Christie Stammis

Home/Over ons/Christie Stammis | Masters at Work
Christie Stammis

Mijn naam is Christie Stammis.

Ik ben naast psychosociaal therapeut ook echtgenote, moeder van drie volwassen kinderen en groot ouder van (bijna) twee kleinkinderen.

Voordat ik in 2006 mijn praktijk als psychosociaal therapeut en coach startte, heb ik in diverse richtingen levens- en werkervaring opgedaan. Als kind al stevig aan de bak in de keuken van het particulier verzorgingstehuis van mijn ouders. Verder als KVJV stagiaire op de mytylschool en ‘school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen’. Vervolgens werkte ik als groepsleidster in een Mytyl internaat, als waarnemend hoofd op een kinderdagverblijf en deed ik vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en coaching bij Parlan jeugdzorg. Daarnaast was er altijd een creatieve rode draad in ‘ons eigen atelier’, waar ik cursussen in ‘beeldende technieken gaf!

Nadat ik een burn-out bij elkaar had gesprokkeld (over de jaren heen) en een therapeutisch traject had gevolgd, was mijn interesse en missie geboren! Inzicht in patronen, hardnekkige overtuigingen (over generaties heen), ‘oude pijn’ en vooral het loskomen daarvan voelde als een vernieuwde kennismaking met mijzelf. Dat maakte dat ik begon met studeren (om te beginnen met HBO Psychosociale therapie) en nooit meer ophield.

Ik startte mijn praktijk voor psychosociale therapie en coaching. Ik werkte daarnaast als ambulant gezins-begeleider in de gespecialiseerde jeugdzorg, als gezinsbehandelaar in een medisch kinderhuis en als gezinsbegeleider bij vluchtelingenwerk. Ik begeleidde ontwrichte gezinnen, jongeren (uit een onveilig nest), ouderen die hun levenlang geïsoleerd leefden vanwege hun onverwerkte trauma en vond het lastig om een specifieke richting te kiezen, zoals mij dat telkens werd geadviseerd.

Na jaren in de gedwongen jeugdzorg te hebben gewerkt, besloot ik mij te richten op cliënten die ongelukkig en gestrest waren en er persoonlijk voor kozen om hun leven een andere wending te geven, vaak zonder zich bewust te zijn waarom. Vaak blijkt de wens om vaardiger te worden in het omgaan met stress de bron. Ik verdiepte mijn kennis en kunde d.m.v. diverse nascholingen en ging hard en zeer gelukkig aan het werk, tot op de dag van vandaag!

Ik werk uitsluitend op de locatie waar ik tijd en aandacht kan bieden op een manier die ik jaren niet kon geven. Alleen nog in mijn eigen praktijk! (Wel in nauw contact met waardevolle collega’s en samenwerking partners als Masters at work)!

Daar heb ik mijn creatieve materialen en de sfeer die ik voor mijn cliënten en mijzelf fijn vind. Papier en potloden op tafel, een vaas bloemen en een beker koffie of thee. Overmatige stress, was/is meestal de reden waarvoor mijn cliënten zich aanmelden. Stress of burn-out is vaak de diagnose die is ‘gesteld’. Een kort gesprek zoals ik dat eerder moest bieden, is in mijn beleving niet altijd toereikend. Opbouw of herstel van energie is de basis om te kunnen werken. Helen van trauma (vaak vroegkinderlijk), gehoord worden, ervaren hoe het ook anders kan voelen, het verbinden van lichaam en hart. Het terugdringen van een overijverig ‘verstand’ en zichtbaar maken van het spectrum dat ons kan doen geloven dat we ‘opeens’ overmatig gestrest zouden zijn. Het is hard en hart werken!

Het doel is altijd een hernieuwde kennismaking met ‘je beste zelf’! Flexibel, geheeld, energiek!

CGT, ACT, EFT, TA, EMDR en creativiteit zijn methodieken, die je in mijn praktijk tegenkomt.

In het werken met mijn cliënten vind ik het belangrijk om vaardigheden te zien al gereedschap. Voor elke klus is iets anders nodig. Inzicht en overzicht zijn van belang om je hele plaatje te overzien.

Oefening en ervaring zijn nodig om resultaat te boeken. Afhankelijk van je doelstelling kun je vaardigheden toevoegen. Ik bied jou gereedschap, als jij bereid bent om stevig aan het werk te gaan! Het is aan jou hoe mooi de creatie wordt…

Christie Stammis is geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de beroepsvereniging | Lid NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidzorg) | Registerlid VPMW | Register therapeut BCZ | Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)