onze werkwijze

Home/Over ons/Werkwijze

Onze waarden zijn

Gelijkwaardig, toewijding, integriteit, oprecht, eerlijkheid, transparant en authentiek.

Onze kernkwaliteiten zijn

Daadkracht, helder, doortastend, open, inspirerend, kritisch, duidelijk en fris.

Onderscheidende kenmerken Masters at Work

 1. Zeer snel en kort schakelen met de opdrachtgever
 2. Meer grip op (dreigend) verzuimende medewerker
 3. Efficiënt en doelgericht: ‘hands on’ mentaliteit
 4. Deskundigheid met het werken op identiteit- en overtuigingsniveau
 5. Verbinding met verschillende partijen en belangen
 6. Resultaat gericht werken door kortdurende en eclectische coaching/therapie (8-12 gesprekken)
 7. Onafhankelijke advisering aan leidinggevende en HR
 8. Acute interventies. Geen wachtlijsten. Binnen 3 werkdagen een afspraak
 9. Vlotte doorverwijzingen naar reguliere zorg
 10. Overbrugging van wachtlijsten van reguliere zorg
 11. Telefonische bereikbaarheid -ook in het weekend
 12. Consulten mogelijk via Zoom of Teams
 13. Online therapie mogelijk van ACT (Acceptatie & Commitment Therapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 14. Coaches en therapeuten met levenservaringen. Wij geloven in ervaringsdeskundigheid en werken niet vanuit een ‘boekje’
 15. Voortdurende toetsing door LVPW en RBCZ en gecertificeerde bijscholing

Download Folder Masters at Work onze folder!

Visie

Het in beweging zetten en verbinden van de innerlijke krachten waardoor een transformatie ontstaat, die kan worden geborgd.