informatie over Vaststellingsovereenkomst
(VSO) begeleiding

informatie over VSO begeleiding 

Home/voor verwijzers/VSO begeleiding
Home/voor verwijzers/VSO begeleiding

Veel medewerkers zien vaak de Vaststellingsovereenkomst (VSO) mogelijkheid over het hoofd. Daar zijn wij voor.

VSO een grote besparing op tijd & verzuimkosten!

Waarvoor hebben we de oplossing?

Als de verzuimde medewerker tijdens het coaching traject aangeeft dat terugkeer naar eigen of ander werk binnen de organisatie of het bedrijf niet mogelijk is, door bijvoorbeeld onvrede over de werkwijze of bejegeningen of verloren interesse in het werk, dan bespreken wij de verschillende mogelijkheden die de medewerker heeft. Zo ook de Vaststellingsovereenkomst (VSO).

Voordeel werkgever

 • Geen onnodig lang(e) verzuim(kosten)
 • VSO begeleiden we in ongeveer 2 sessies. Dat scheelt duizenden euro’s aan kosten aan een advocaat of mediator.
 • Emoties bij de medewerker worden gekanaliseerd en opgevangen. Medewerker is goed voorbereid, zodat er snel geschakeld kan worden.
 • Medewerker stroomt sneller door naar andere baan omdat het herstel niet meer belemmerd wordt door het verzuim bij de ‘oude’ werkgever.
 • Beter gevoel bij medewerker over de organisatie, doordat de medewerker meer eigen regie heeft en zich dus niet weggestuurd voelt. Ook geeft dit een blijk van “goed ondernemerschap” en een goede public relations ten aanzien van het bedrijf.

Voordeel voor verzuimende medewerker

 • Een geruststellende uitweg zien in de afronding van de situatie die herstel-belemmerend werkt.
 • Verwerking van emotionele lading en hierdoor is er ruimte voor een nieuwe start.
 • Goed voorbereid zijn en de regie hebben om zelf zaken af te hechten.
 • Met het ondertekenen van een UWV-vriendelijke vaststellingsovereenkomst en het hanteren van de juiste opzegtermijn, kan de medewerker aanspraak maken op een WW-uitkering.
 • De medewerker heeft grip op voorwaarden: de hoogte van de ontslagvergoeding, de duur van de opzegtermijn, de hoogte van het opleidingsbudget, al dan niet een positief getuigschrift en nog veel meer.

Hoe pakken we dit aan?

 • Tijdens coaching en behandeling van de medewerker met (burn-out) klachten stemmen we af of de medewerk nog terug wil en kan naar eigen werk. Of dat er doorgestroomd kan worden naar een andere plek in de organisatie. Lukt dat niet dan stellen we een VSO voor, zodat een medewerker niet onnodig lang in het verzuim blijft zitten.
 • Vervolgens verwijzen we naar de infobronnen, zoals het juridische loket en het UWV.
 • We begeleiden het besluitvormingsproces zonder druk.
 • De medewerker kiest zelf over hoe en wat en wanneer. We hebben hierin een neutrale rol. Vervolgens stellen we een 3-gesprek voor met leidinggevende, een coach van Masters at Work en medewerker. Samen wordt besproken welke mogelijkheden er zijn. De onderhandeling is voor de medewerker zelf. De coach heeft de rol als procesbegeleider.
 • Vaak lukt het ons om de werkgever en de werknemer te begeleiden naar een VSO zonder juridische kosten. Maar dit valt natuurlijk niet uit te sluiten. Echter, met goed voorwerk en emotionele borging over en weer kan het nu eerder blijven bij ‘juridisch afvinken’.

Het blijkt dat we dit kunnen regelen als een onderdeel van ons gehele traject van 8 à 9 sessies. Op deze wijze bevat de behandeling van klachten en het begeleiden van het besluitvormingsproces óók de begeleiding naar een VSO. Dit is een enorme besparing van tienduizenden euros!

ja, ik wil informatie

‘Wat een mooi resultaat is er bereikt in het traject. Ik wil je bedanken voor het contact, de samenwerking in het (VSO)traject en de inzichten die ik heb gekregen.”.’

Geschreven door een Sr HR-adviseur

Vraag nu de info aan

op de hoogte blijven?

Subscribe to our newsletter and stay informed about valuable insights, tips, courses, and background information.

Naam(Vereist)