interventies

Home/Interventies
https://mastersatwork.org/voor-verwijzers/re-integratie-en-verzuimbegeleiding/
Home/Interventies

Oplossingsgerichte Coaching
Oplossingsgerichte coaching is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de client. Welke vaardigheden heeft iemand al in huis om zijn of haar problemen aan te pakken. Behandeling is gericht op het versterken van de autonomie waarbij de aandacht vooral uit gaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Oplossingsgericht is kortdurend en resultaatgericht.

Acceptance and commitment therapie (ACT)individueel | cursus | teamcoaching
ACT is de 3de generatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) waarbij het aanvaarden/ accepteren van (onverklaarde) klachten centraal staat. Pijn hoort bij het leven en de client leert om het zinloze gevecht met vervelende emoties, gedachten en lichamelijke sensaties niet meer aan te gaan. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor waarden die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden: het vergroten van de psychologische flexibiliteit.

3 vormen
1. Individueel Acceptatie & Commitment Therapie
2. Cursus Acceptatie & Commitment Therapie
3. Teamcaching met Acceptatie & Commitment Therapie

Wanneer is de cursus Acceptatie & Commitment Therapie?

Lente groep 2: 14-mei 21-mei 04-jun 11-jun 18-jun 02-jul 09-jul van 9-11 uur
Herfst: 15-okt 22-okt 29-okt 12-nov 19-nov 26-nov 17-dec van 9-11 uur
EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (trauma), zoals een ongeval, geweldsincident of overval. De levendige herinnering blijft steeds terug komen en belemmert zo het dagelijks functioneren. Als uitgangspunt nemen we een nare herinnering, een sterke emotie, het ‘volle hoofd’ of een belangrijke kernovertuiging die voor een emotionele lading zorgt. Daarbij voegen we een aandachtseisende taak (de buzzers in de handen of de afwisselende piepjes op een koptelefoon) waardoor het werkgeheugen wordt belast. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

In te zetten bij:
– geweld incidenten op de werkvloer
– bejegeningen op de werkvloer
– pesterijen uit de jeugd of in teams
– angst- en paniekklachten
– burn-out klachten
– faalangst of andere angsten, zoals angst voor autorijden, vliegen, kleine ruimtes
– het kraken van kernovertuigingen
– rouw- en verliesverwerking
– sterke emoties, zoals woede-aanvallen

NLP Counseling
NLP is een eclectische psychosociale therapievorm waarin de client centraal staat.
Individuele begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, waarbij gebruikt gemaakt wordt van confrontatie, reflectie en bewustwording. NLP counseling helpt belemmerende overtuigingen, die ineffectief gedrag in stand houden, om te zetten in realistische gedrag- en gedachtepatronen. Counseling vergroot je zelfvertrouwen, je zelfbewustzijn en reflectievermogen, zodat je keuze mogelijkheden vergroot en meer in staat bent te handelen vanuit eigenwaarden.

Systemisch werken / Contextuele therapie
Binnen het Systemisch Werk werken we met tafel- of vloeropstellingen die de posities die mensen in een systeem innemen analyseert en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk. Het contextuele gedachtengoed van Nagy legt een belangrijke basis voor de regels en wetten in familie- en werk systemen. Persoonlijke vraagstukken werken we uit met de duplo-poppetjes |(Een Taal Erbij) of matjes op de grond. Zo kunnen we uitzoomen en de dynamieken op bijvoorbeeld op het werk in het team of met leidinggevende blootleggen. Vervolgens zal daar een nieuwe ‘beweging’ of een 1ste stap naar verandering uitkomen.

EFT Relatietherapie of EFIT (Emotionally Focused Individual Therapie)
Emotion Focused Therapy voor koppels (EFT) is een van de meest onderzochte vormen van relatietherapie. Tijdens de sessies identificeren we de negatieve interactiepatronen tussen jullie . Stap voor stap nemen we de tijd om meer gezonde interacties met elkaar te ontwikkelen. Ook leggen we de nadruk op het achterhalen van de hechtingsbehoeftes binnen de relatie en verhogen we de emotionele responsiviteit: het voor de ander beschikbaar en bereikbaar zijn.

We helpen niet door problemen op te lossen:

• We helpen om een atmosfeer te creëren waarbij koppels zelf hun problemen kunnen oplossen

• We werken aan het proces van relationele veiligheid

Na de intake zullen we een traject van 3 tot 10 sessies (of meer indien nodig en wenselijk) nodig hebben.

alle methode en technieken
Contact