ACT is gebaseerd op de overtuiging dat het vermijden van onplezierige gevoelens en gedachten vaak leidt tot meer lijden en beperkingen in het dagelijks leven. In plaats van het streven naar het elimineren van negatieve emoties, moedigt ACT individuen aan om deze emoties te accepteren en een waardevol leven na te streven ondanks hun aanwezigheid.

De Zes Kernprocessen van ACT

  1. Cognitieve Defusie: Dit houdt in dat individuen leren om gedachten te zien voor wat ze zijn – slechts woorden en geen absolute waarheid.
  2. Acceptatie: Het vermogen om onplezierige emoties en gevoelens te erkennen en te accepteren, in plaats van ze te vermijden of te onderdrukken.
  3. Hier en Nu: De nadruk ligt op het leven in het moment en bewust zijn van wat er nu gebeurt.
  4. Zelf als Context: Dit gaat over het loslaten van identificatie met je gedachten en emoties, en het erkennen van het innerlijke zelf dat stabiel en constant is.
  5. Waardenrichting: Het identificeren van je diepste waarden en streven naar een leven dat hiermee in overeenstemming is.
  6. Toegewijde Actie: Het nemen van concrete stappen richting een leven gebaseerd op je waarden, zelfs in het gezicht van uitdagende gedachten en emoties
Schrijf je in voor de ACT cursus

Wat zijn de voordelen van Acceptatie & Commitment Therapie (ACT)

1. Verhoogde Psychologische Flexibiliteit

ACT helpt individuen om zich aan te passen aan verschillende situaties en omstandigheden, waardoor ze beter in staat zijn om met uitdagingen om te gaan.

2. Verbeterd Emotioneel Welzijn

Door het accepteren van emoties en gedachten in plaats van ertegen te vechten, kunnen mensen een dieper gevoel van welzijn en tevredenheid ervaren.

3. Betere Relaties

Door zich bewust te worden van hun waarden en zich in te zetten voor betekenisvolle acties, kunnen individuen meer voldoening halen uit hun relaties.

4. Effectieve Stressbeheersing

ACT leert individuen hoe ze met stressvolle situaties kunnen omgaan door middel van acceptatie en bewuste keuzes.

5. Betere Zelfwaardering

Het loslaten van negatieve zelfbeoordelingen en het focussen op waarden kan leiden tot een positiever zelfbeeld.

Conclusie

Acceptatie & Commitment Therapie biedt een holistische benadering van welzijn door het vergroten van psychologische flexibiliteit en het omarmen van moeilijke gedachten en emoties. Met voordelen variërend van verhoogde emotionele welzijn tot verbeterde relaties, biedt ACT een waardevolle aanvulling op het streven naar een rijk en zinvol leven.

Plan een vrijblijvende intake