depressieve klachten

Home/voor clienten/Depressieve klachten

Depressieve klachten

Depressie is voor veel mensen een extreem zware last en het toenemende onvermogen om te kunnen genieten. Somberte, neerslachtigheid en verlies van levenslust zijn belangrijke klachten. Ook zijn moe, onrustig, schuldig, schaamte en jezelf waardeloos voelen (“niemand die mij zal missen als ik er niet meer ben”) cruciale signalen.

Welke klachten kun je nog meer merken?

  • Je overbodig voelen
  • Je bent snel geïrriteerd -of juist traag en sloom: je komt je bed niet meer uit.
  • Je bent besluiteloos.
  • Concentreren gaat niet meer.
  • Het eten smaakt niet meer, maar je eet juist extra veel -met ernstige gewichtsschommelingen ten gevolge.
  • Slapen gaat slecht. En ook al slaap je veel, je blijft moe.
  • Het leven is zwaar. Misschien verlang je soms naar de dood of denk je daaraan.

Oorzaken depressie

Als je je depressief voelt, dan kies je daar niet voor, maar dit overkomt je. Het heeft vaak niet één oorzaak maar kan een opeenstapeling zijn van verschillende levensgebeurtenissen en de wijze hoe jij daarop reageert. Dit heet coping-strategie of een leuker woord: gewoontereacties. Denk daarbij aan: vermijding, zelfverwijten, afleiding zoeken, jezelf verdoven met middelen of seks.

Een paar aanleidingen die depressieve klachten kunnen uitlokken zijn:

• Veel stress in je leven. Dit kan een pestverleden zijn, hoge werkdruk, verhuizingen, problemen van kinderen of werkproblemen.

• Bepaalde aandoeningen die stress geven: ADHD of autisme. Perfectionisme: iedereen denkt dat je meer kunt terwijl je al zo je best doet.

• Geweldincidenten, zoals mishandeling, geweld tussen je ouders, bedreigingen van clienten op je werk. Een nare seksuele ervaring.

• Je hebt meer kans op een depressie als depressies in je familie voorkomen. Dan is een depressie genetisch bepaald door een te lage aanmaak van serotonine.

• Verslavingsgedrag kan depressie uitlokken.

• Gemis en verlies van een dierbare bij overlijden (rouw) of gemis aan contact (eenzaamheid)

• Te veel veranderingen tegelijk in je leven.

• Ook je karakter kan een rol spelen, bijvoorbeeld als je iemand bent die de schuld vaak bij zichzelf zoekt.

Hoe doen we dit?

Samen gaan we op zoek naar de persoonlijke en dieperliggende oorzaken van jouw depressieve klachten. Dit doen we door verschillende methoden en technieken. Heel gericht en doeltreffend gaan we daarbij te werk, waarbij zingeving en gevoelens zoals schuld, schaamte en boosheid onderzocht worden en de ruimte krijgen. Samen onderzoeken we de functies ervan (wat wilt het je zeggen?) En ook ga je je eigen hulpbronnen en handvatten ontwikkelen, zodat je in herstel komt.

op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waardevolle inzichten, tips, cursussen en achtergrondinformatie.

Naam(Vereist)