intervisie voor teams

Intervisie is een vorm van deskundigheidbevordering en teamontwikkeling waarbij de deelnemers collega’s van elkaar zijn. In een vastgestelde procedure worden persoonlijke werkgerelateerde vraagstukken van een medewerker ingebracht. Door het stellen van vragen door de deelnemers, wordt het analytisch vermogen en eigen krachtbronnen van de ‘inbrenger’ geactiveerd. Hierdoor ontstaan oplossingen voor het ingebrachte vraagstuk. Deze methodiek doet een beroep op de bestaande deskundigheid van alle medewerkers die tijdens de intervisie aanwezig.

Voordelen van het houden van een intervisietraject is:

 

Persoonlijke deskundigheidsbevordering, professionalisering en kwaliteitsverbetering
het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie;
bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie binnen het team
collegiale ondersteuning en inspiratie door gebruik te maken van elkaars expertise;
door het bespreekbaar maken van thema’s ontstaat meer teamspirit en onderling vertrouwen;
Het ontwikkelen van vaardigheden om problemen aan te kunnen pakken.

Een intervisie periode loopt van een paar maanden tot een jaar. Om de 4 tot 6 weken wordt er een intervisiebijeenkomst gehouden van maximaal 2,5 uur met ongeveer 8 deelnemers en wordt begeleid door een professionele procesbegeleider.

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Er zal dan contact met u worden opgenomen.