EFT Relatietherapie

Home/Emotional Focused Therapie (EFT) Relatietherapie
Home/Emotional Focused Therapie (EFT) Relatietherapie

Emotionally Focused Therapy (EFT): Het pad naar herstel en verbinding

Ontdek de kracht van Emotionally Focused Therapy (EFT), een bewezen effectieve benadering die niet alleen gebruikt kan worden in relatietherapie, maar ook bij individuele therapie. Ontwikkeld door Dr. Sue Johnson in Canada, is EFT gebaseerd op jarenlang onderzoek bij echtparen. Met de hechtingstheorie als fundament, richt EFT zich op het versterken van emotionele verbindingen. Deze benadering benadrukt de essentie van emoties en biedt een menselijke kijk op relaties, zonder te focussen op pathologie of stoornissen. Door de bril van hechting ontdek je jezelf en de wereld op een nieuwe manier.

De weg naar herstel en begrip:

Binnen EFT wordt emotie gebruikt als een ingang naar wederzijds begrip. De therapie richt zich op het ontdekken van de onderliggende pijn die vaak verborgen ligt onder reactieve emoties, zoals boosheid. Door deze onderliggende pijn te verkennen, kunnen behoeften worden uitgesproken en kan de partner een betekenisvolle rol spelen in het vervullen ervan.

Met EFT verschuift de focus van reactiviteit naar een diepere emotionele laag, waardoor er ruimte ontstaat voor verbinding. In plaats van vast te blijven zitten in reactieve emoties, wordt het mogelijk om een liefdevolle en ondersteunende houding aan te nemen. EFT helpt om de muren af te breken die vaak ontstaan door negatieve interactiepatronen, zodat er weer ruimte is voor emotionele nabijheid en een gevoel van veiligheid binnen de relatie.

Door middel van EFT kunnen partners leren om met elkaar in contact te komen op een dieper niveau, waarbij begrip en compassie centraal staan. Het biedt een weg naar het herstellen en versterken van de emotionele band, zodat beide partners zich gehoord, gezien en geliefd kunnen voelen.

Het doel van EFT:

EFT legt de nadruk op het herstellen van de hechting met de ander, waardoor het erkennen en uiten van pijn, angst en hechtingsbehoeften weer mogelijk wordt. In veel relaties kunnen negatieve interactiepatronen ervoor zorgen dat deze hechtingsbehoeften worden onderdrukt of niet volledig worden erkend.

Met EFT wordt er ruimte gecreëerd voor het veilig delen van emoties en het uiten van diepere behoeften. Door middel van een empathische en ondersteunende benadering kunnen partners elkaar steun bieden bij het omgaan met pijnlijke gevoelens en onvervulde behoeften. Dit proces van wederzijdse erkenning en begrip bevordert de hechting en versterkt de emotionele band tussen partners.

De route van EFT:

Binnen EFT begint het proces met het in kaart brengen van negatieve reactiepatronen die zich voordoen binnen de relatie. Dit helpt om inzicht te krijgen in de specifieke manieren waarop beide partners op elkaar reageren en wat er achter deze reacties schuilgaat. Op deze manier wordt de persoonlijke gebruiksaanwijzing van ieder individu duidelijk.

Na het identificeren van de negatieve reactiepatronen, richt EFT zich op het verkennen van de onderliggende angsten en behoeften die aan deze patronen ten grondslag liggen. Het doel is om deze angsten en behoeften uiteindelijk uit te spreken naar de partner, op een veilige en ondersteunende manier.

Deze reis van zelfontdekking en expressie is essentieel in EFT en opent de weg naar herstel en diepere verbinding. Door het begrijpen en uitspreken van angsten en behoeften ontstaat er ruimte voor begrip, empathie en compassie binnen de relatie. Dit bevordert het gevoel van veiligheid en vertrouwen tussen partners en creëert een basis voor herstel en groei.

Door middel van EFT kunnen partners hun eigen emotionele landschap verkennen en leren begrijpen, terwijl ze tegelijkertijd openstaan voor het begrijpen van de belevingswereld van de ander. Dit proces bevordert een diepere verbinding en biedt de mogelijkheid voor individuele groei en gezamenlijke ontwikkeling binnen de relatie.

Waarom herhaling van oude patronen nieuwe pijn veroorzaakt:
Wanneer we pijn ervaren, herhalen we vaak oude patronen die we eerder gebruikten om met die pijn om te gaan. We proberen eromheen te lopen, maar uiteindelijk leidt dit tot nieuwe problemen omdat deze patronen niet effectief zijn. We doen allemaal dingen om de pijn te vermijden, maar uiteindelijk resulteert dit in vervorming en verdere verwonding.

Conflicten als een weg naar verbinding:

Vanuit een hechtingsperspectief worden conflicten in een relatie gezien als een manier om de ander te bereiken. Ze kunnen gezien worden als een uiting van de behoefte aan verbinding en de zoektocht naar emotionele nabijheid. Conflicten ontstaan vaak wanneer partners zich niet volledig begrepen, gehoord of gewaardeerd voelen.

Binnen een hechtingskader begrijpt men dat deze conflicten voortkomen uit diepere behoeften naar emotionele verbondenheid en hechting. Het is een manier waarop partners proberen de aandacht van de ander te krijgen en hun verlangen naar nabijheid uit te drukken, zelfs als dit op een negatieve manier gebeurt.

Meerzijdige partijdigheid:

In EFT wordt de basishouding van de professional gekenmerkt door meerzijdige partijdigheid. Dit betekent dat de therapeut de belangen van alle betrokken partijen erkent en respecteert, zonder iemand uit te sluiten. Hierbij is er speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de relatie.

Meerzijdige partijdigheid impliceert dat de therapeut neutraal en onpartijdig is ten opzichte van de individuele partners. De therapeut heeft geen voorkeur voor een specifieke persoon, maar is erop gericht om het welzijn en de groei van beide partners te bevorderen. Het doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin beide partners zich gehoord en begrepen voelen.

het contact formulier