EFT Relatietherapie

Home/Emotionally Focused Therapy (EFT) Relatietherapie
Home/Emotionally Focused Therapy (EFT) Relatietherapie

Emotionally Focused Therapy (EFT): Het pad naar herstel en verbinding

Voor koppels:
Het EFT-proces bestaat uit verschillende stappen. In de eerste stap helpt de therapeut jullie om inzicht te krijgen in de negatieve patronen waarin jullie verstrikt raken, zoals voortdurende ruzies of emotionele afstandelijkheid. Vervolgens gaan jullie samen met de therapeut ontdekken wat jullie echt nodig hebben van elkaar. Jullie zullen nieuwe manieren leren om met elkaar te communiceren en te reageren op elkaars gevoelens. Ten slotte zal er worden gewerkt aan het versterken van de nieuwe manieren van omgang met elkaar. Het uiteindelijke doel is dat jullie je allebei veilig en gesteund voelen binnen jullie relatie.

EFT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectief gebleken in het verbeteren van relaties. Het helpt jou om beter met jouw emoties om te gaan en om een sterkere band op te bouwen met jouw partner.

Als jij klaar bent om positieve veranderingen in jouw relatie aan te brengen, neem dan contact met ons op. Onze professionele therapeuten staan klaar om jou te begeleiden op het pad naar een gezondere en gelukkigere relatie.

Voor individuele sessies: EFIT (Emotional Focussed Individual Therapie)

Ben je op zoek naar een therapie die je kan helpen om beter met je emoties om te gaan in relaties? Dan is EFIT (Emotional Focused Individual Therapy) wellicht iets voor jou. EFIT is een effectieve vorm van therapie die is ontwikkeld door dr. Sue Johnson en heeft als doel om je te helpen een sterkere band op te bouwen met je partner. Samen met een ervaren therapeut ga je onderzoeken hoe je met elkaar omgaat en waarom er soms ruzies ontstaan. Soms kunnen gevoelens van angst voor afwijzing of verlating ervoor zorgen dat je telkens in dezelfde negatieve patronen belandt binnen je relatie. EFIT biedt je handvatten om deze negatieve patronen te doorbreken. De therapeut zal je helpen om te begrijpen wat jullie allebei nodig hebben en verlangen van elkaar. Open en eerlijke communicatie over jullie gevoelens en verlangens is essentieel om elkaar beter te begrijpen en te ondersteunen.

Het EFIT-proces bestaat uit verschillende stappen. In de eerste stap helpt de therapeut je om inzicht te krijgen in de negatieve patronen waarin je verstrikt raakt, zoals voortdurende ruzies of emotionele afstandelijkheid. Vervolgens ga je samen met de therapeut ontdekken wat je echt nodig hebt van je partner. Je leert nieuwe manieren om met elkaar te communiceren en te reageren op elkaars gevoelens.
Ten slotte wordt er gewerkt aan het versterken van de nieuwe manieren van omgang met elkaar. Het uiteindelijke doel is dat jullie je allebei veilig en gesteund voelen binnen jullie relatie.

EFIT is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft bewezen effectief te zijn in het verbeteren van relaties. Het helpt je om beter met je emoties om te gaan en een sterkere band op te bouwen met je partner.

Als je klaar bent om positieve veranderingen in je relatie aan te brengen, neem dan contact met ons op. Onze professionele therapeuten staan klaar om je te begeleiden op het pad naar een gezondere en gelukkigere relatie.

De weg naar herstel en begrip:

Binnen EFT wordt emotie gebruikt als een ingang naar wederzijds begrip. De therapie richt zich op het ontdekken van de onderliggende pijn die vaak verborgen ligt onder reactieve emoties, zoals boosheid. Door deze onderliggende pijn te verkennen, kunnen behoeften worden uitgesproken en kan de partner een betekenisvolle rol spelen in het vervullen ervan.

Met EFT verschuift de focus van reactiviteit naar een diepere emotionele laag, waardoor er ruimte ontstaat voor verbinding. In plaats van vast te blijven zitten in reactieve emoties, wordt het mogelijk om een liefdevolle en ondersteunende houding aan te nemen. EFT helpt om de muren af te breken die vaak ontstaan door negatieve interactiepatronen, zodat er weer ruimte is voor emotionele nabijheid en een gevoel van veiligheid binnen de relatie.

Door middel van EFT kunnen partners leren om met elkaar in contact te komen op een dieper niveau, waarbij begrip en compassie centraal staan. Het biedt een weg naar het herstellen en versterken van de emotionele band, zodat beide partners zich gehoord, gezien en geliefd kunnen voelen.

Het doel van EFT:

EFT legt de nadruk op het herstellen van de hechting met de ander, waardoor het erkennen en uiten van pijn, angst en hechtingsbehoeften weer mogelijk wordt. In veel relaties kunnen negatieve interactiepatronen ervoor zorgen dat deze hechtingsbehoeften worden onderdrukt of niet volledig worden erkend.

Met EFT wordt er ruimte gecreëerd voor het veilig delen van emoties en het uiten van diepere behoeften. Door middel van een empathische en ondersteunende benadering kunnen partners elkaar steun bieden bij het omgaan met pijnlijke gevoelens en onvervulde behoeften. Dit proces van wederzijdse erkenning en begrip bevordert de hechting en versterkt de emotionele band tussen partners.

De route van EFT:

Binnen EFT begint het proces met het in kaart brengen van negatieve reactiepatronen die zich voordoen binnen de relatie. Dit helpt om inzicht te krijgen in de specifieke manieren waarop beide partners op elkaar reageren en wat er achter deze reacties schuilgaat. Op deze manier wordt de persoonlijke gebruiksaanwijzing van ieder individu duidelijk.

Na het identificeren van de negatieve reactiepatronen, richt EFT zich op het verkennen van de onderliggende angsten en behoeften die aan deze patronen ten grondslag liggen. Het doel is om deze angsten en behoeften uiteindelijk uit te spreken naar de partner, op een veilige en ondersteunende manier.

Deze reis van zelfontdekking en expressie is essentieel in EFT en opent de weg naar herstel en diepere verbinding. Door het begrijpen en uitspreken van angsten en behoeften ontstaat er ruimte voor begrip, empathie en compassie binnen de relatie. Dit bevordert het gevoel van veiligheid en vertrouwen tussen partners en creëert een basis voor herstel en groei.

Door middel van EFT kunnen partners hun eigen emotionele landschap verkennen en leren begrijpen, terwijl ze tegelijkertijd openstaan voor het begrijpen van de belevingswereld van de ander. Dit proces bevordert een diepere verbinding en biedt de mogelijkheid voor individuele groei en gezamenlijke ontwikkeling binnen de relatie.

Waarom herhaling van oude patronen nieuwe pijn veroorzaakt:
Wanneer we pijn ervaren, herhalen we vaak oude patronen die we eerder gebruikten om met die pijn om te gaan. We proberen eromheen te lopen, maar uiteindelijk leidt dit tot nieuwe problemen omdat deze patronen niet effectief zijn. We doen allemaal dingen om de pijn te vermijden, maar uiteindelijk resulteert dit in vervorming en verdere verwonding.

Conflicten als een weg naar verbinding:

Vanuit een hechtingsperspectief worden conflicten in een relatie gezien als een manier om de ander te bereiken. Ze kunnen gezien worden als een uiting van de behoefte aan verbinding en de zoektocht naar emotionele nabijheid. Conflicten ontstaan vaak wanneer partners zich niet volledig begrepen, gehoord of gewaardeerd voelen.

Binnen een hechtingskader begrijpt men dat deze conflicten voortkomen uit diepere behoeften naar emotionele verbondenheid en hechting. Het is een manier waarop partners proberen de aandacht van de ander te krijgen en hun verlangen naar nabijheid uit te drukken, zelfs als dit op een negatieve manier gebeurt.

Meerzijdige partijdigheid:

In EFT wordt de basishouding van de professional gekenmerkt door meerzijdige partijdigheid. Dit betekent dat de therapeut de belangen van alle betrokken partijen erkent en respecteert, zonder iemand uit te sluiten. Hierbij is er speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de relatie.

Meerzijdige partijdigheid impliceert dat de therapeut neutraal en onpartijdig is ten opzichte van de individuele partners. De therapeut heeft geen voorkeur voor een specifieke persoon, maar is erop gericht om het welzijn en de groei van beide partners te bevorderen. Het doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin beide partners zich gehoord en begrepen voelen.

het contact formulier
eft emoties
eft emoties