burnout begeleiding

Home/voor verwijzers/burnout begeleiding
https://mastersatwork.org/voor-verwijzers/re-integratie-en-verzuimbegeleiding/
Home/voor verwijzers/burnout begeleiding

Signalen van burn-out

Ben je op de hoogte van mogelijke signalen bij jouw medewerkers? Merk je concentratieproblemen, geheugenverlies en stemmingswisselingen op? Zien ze zelfs alledaagse taken over het hoofd? Ervaren ze slapeloosheid? Zijn ze sneller geïrriteerd of boos? Voelen ze zich uitgeput en opgebrand, misschien zelfs ineenstortend? Deze tekenen kunnen wijzen op een burn-out, ook wel bekend als het uitputtingsstadium na een langdurige periode van stress en overbelasting, ook wel aangeduid als “overspannenheid”. Het resulteert in zowel geestelijke als lichamelijke uitputting en malaise. Het kan voorkomen als gevolg van diverse factoren, zoals werk, privéleven, gezin, opvoeding van pubers, financiële problemen en frustraties. De oorzaken zijn zelden eenvoudig en vaak complex, met een opeenstapeling van triggers. Dit kan uiteindelijk leiden tot een punt waarop het allemaal te veel wordt. Soms groeit de spanning over vele jaren, waarbij je denkt dat het wel beter zal gaan als je nog even doorzet. Maar het verlies van energie stopt niet. Het is een voortdurende uitputting die langzaam maar zeker al je energie wegneemt. Zelfs de meest eenvoudige taken kunnen dan een enorme uitdaging worden. Als je deze symptomen herkent, is het mogelijk dat jouw medewerker te maken heeft met een burn-out.

Wat hier ook op wijst zijn klachten zoals deze:

Besluiteloos
Onzeker
Laag zelfbeeld
Neerslachtig / mistroostig
Opgejaagd voelen
Wantrouwend
Angst- en paniek
Zeer emotioneel en huilen
Tè snel geïrriteerd of boos
Je verliest de controle over je emoties -je blijft tè lang in het ‘rood’

 

Een burn-out brengt ook fysieke klachten met zich mee. Slapen wordt niet meer vanzelfsprekend; ’s nachts lig je vaak piekerend wakker. Het opstaan in de ochtend is een ware opgave, soms zelfs pijnlijk. Zelfs sporten wordt een uitdaging doordat je hart continu overslaat met hartkloppingen tot gevolg. Er heerst een gevoel van lusteloosheid en apathie; de energie lijkt simpelweg te ontbreken. Het lijkt alsof je compleet bent uitgeput en je immuunsysteem wordt zwakker, waardoor je vatbaarder bent voor griep. Ook kunnen ze het volgende ervaren of opmerken:

Hoofdpijn
Spierpijn
Misselijkheid
Buikpijn
Hyperventilatie
Hoge bloeddruk
Benauwdheid

Een burn-out kan verschillende symptomen hebben, en het is van vitaal belang om goed naar je lichaam te luisteren om tijdig signalen op te pikken. Door alert te zijn en tijdig actie te ondernemen, kun je een burn-out voorkomen. Soms zijn klachten onschuldig en van voorbijgaande aard, zoals een tijdelijke aanpassing aan een nieuwe omgeving of een kleine uitdaging. Echter, in andere gevallen kunnen deze klachten juist symptomen en alarmsignalen zijn dat zowel je geest als lichaam richting een daadwerkelijke burn-out gaan. Het is van essentieel belang om te beseffen dat een burn-out niet vanzelf overgaat. Het is een aandoening die behandeling vereist. Dit geldt voor iedereen, want een burn-out kan iedereen overkomen. Het is cruciaal om het serieus te nemen en een behandeling aan te gaan om te voorkomen dat de situatie verergert.

Oorzaken burn-out

Het werk neemt een groot en intens deel van ons leven in beslag, ongeacht of we parttime, fulltime of overuren maken. Zelfs tijdens vrije dagen kunnen we nog steeds enorme druk vanuit ons werk ervaren. Het brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en kan frustraties met zich meebrengen. De stress die we ervaren heeft dus meer te maken met hoe het werk persoonlijk op ons van invloed is, dan met het aantal gewerkte uren. Vaak horen we de term “werk-privébalans” in dit verband. Echter, deze balans gaat niet zozeer over de letterlijke verdeling van uren en belasting, maar eerder over het vermogen om het werk in overeenstemming te brengen met onze persoonlijke eigenschappen en morele overtuigingen. Als dit niet goed in balans is, kan zelfs een kleine werkdruk al leiden tot een burn-out. De voortdurende werkdruk die je zo ervaart, kan uiteindelijk te veel worden. En omdat je er op dat moment niet goed mee kunt omgaan, beland je in een vicieuze cirkel waaruit ontsnappen bijna onmogelijk lijkt. Als dit te lang aanhoudt, raak je uiteindelijk “burned-out” – je bent uitgeput.

Niet iedereen krijgt te maken met een burn-out. Sommige mensen lijken onvermoeibaar en floreren altijd, ongeacht de belasting die ze ervaren. Een burn-out kan vaak worden gekoppeld aan persoonlijke eigenschappen, zoals karaktereigenschappen of fysieke gesteldheid. Ben je bijvoorbeeld zeer perfectionistisch en/of onderdanig? Dan loop je een hoger risico op een burn-out. Het vergt namelijk veel energie om deze eigenschappen te handhaven en aan je eigen normen te voldoen. Daarnaast kunnen overmatige fysieke inspanning, sociale problemen, chronische ziekte, onzekerheid en een negatief zelfbeeld bijdragen aan een burn-out. Vaak is er niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen, maar spelen de duur en opeenstapeling van specifieke omstandigheden een rol bij het “burned-out” raken.

Welke problemen lossen wij op?

Wij realiseren ons ten volle hoe belangrijk een gezonde en evenwichtige werkomgeving is voor de medewerkers. Het is een algemeen bekend feit dat een burn-out zowel de fysieke als mentale gezondheid ernstig kan bedreigen. Het herstelproces kan aanzienlijke tijd vergen, variërend van zes maanden tot zelfs drie jaar.

Onze coaches en psychosociale therapeuten weten hoe ze cruciale herstelproces kunnen begeleiden of behandelen. Samen in afstemming me jou zorgen we ervoor dat:

  • Het herstelproces volledig wordt afgestemd op individuele behoeften en mogelijkheden. In samenwerking en afstemming met jou. 
  • Er wordt gewerkt vanuit een begeleidingsovereenkomst  dat wordt opgesteld vanuit de leervraag van de medewerker. 
  • Voortdurende ondersteuning en begeleiding wordt geboden om een duurzaam herstel te bevorderen.

We begeleiden medewerkers in hun herstel en zorgen er samen voor dat ze:

• Bewust worden van persoonlijke oorzaken of gewoontereacties- en patronen hoe er op de werkdruk of andere externe prikkels wordt gereageerd.
• Leren reflecteren op zichzelf, zodat ze zich kunnen ontworstelen aan de klachten.
• Leren grenzen te stellen, en op een positieve wijze nee te zeggen.
• Hun energie terugvinden.
• Vlot weer aan het werk kunnen gaan.
• Terugvalpreventie leren, zodat ze nooit meer zo’n lange periode van arbeidsongeschiktheid hebben.

Behandeling en methode Masters at Work

Bij Masters at Work hanteren wij een unieke en resultaatgerichte aanpak, gedreven door passie en gezond verstand. Hierbij verliezen wij nooit het belang van onze opdrachtgevers uit het oog. Dit betekent dat we flexibel zijn en verschillende methoden en benaderingen combineren om de beste resultaten te bereiken.

Een concreet voorbeeld hiervan doet zich voor wanneer een medewerker niet meer terug wil keren naar de werkvloer. In zo’n situatie overwegen wij de mogelijkheid van een Vaststellingsovereenkomst. We begrijpen dat het cruciaal is om een oplossing te vinden die zowel voor de medewerker als de opdrachtgever passend is. Daarom zullen we gezamenlijk werken aan een constructieve en haalbare oplossing die de belangen van alle betrokken partijen respecteert.

 

 

Resultaat -welk verschil is merkbaar?

Hoe merk je dat de behandeling door Masters at Work heeft gewerkt?

Energie en Vitaliteit: De medewerker toont meer energie en vitaliteit in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden. Er is een duidelijke toename in daadkracht en enthousiasme.

Toegenomen Zelfvertrouwen: Er is een opvallende stijging in het zelfvertrouwen van de medewerker. Dit vertaalt zich naar een assertievere en proactievere houding in het werk.

Emotionele Weerbaarheid: De medewerker lijkt beter in staat om met emoties om te gaan. Teleurstellingen en tegenslagen worden niet meer zo zwaar ervaren, en de medewerker kan hier op een meer evenwichtige manier mee omgaan.

Psychologische flexibiliteit: Er is een duidelijke verbetering in de veerkracht van de medewerker waar te nemen. Hij/zij herstelt sneller na uitdagende situaties en gaat sterker en met hernieuwde energie verder.

Deze positieve veranderingen zijn indicatoren dat de behandeling van Masters at Work effectief is geweest en de medewerker ondersteund heeft in zijn/haar groei en welzijn.

op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van waardevolle inzichten, tips, cursussen en achtergrondinformatie.

Naam(Vereist)